Skupinová cvičení a individuální péče

Skupinová cvičení aktuálně zahrnují:

  • SM systém, aneb zdravá záda dle metody MUDr. Smíška
  • Hatha joga
  • Spinning na originálních kolech Star Trac

Další skupinová cvičení připravujeme.

Individuální péče zahrnuje měření tělesného složení na přístroji In Body a následný nastavení péče dle požadavků a potřeb zákazníka včetně nutričního poradenství. Do této oblasti lze zahrnout také speciální nabídku Kinesiotapingu.

SM systém

SM systém je dobře zvládnutelná a časově nenáročná metoda pro všechny, kteří trpí bolestmi páteře nebo chtějí bolestem páteře předejít. Uvolňuje bolesti v oblasti bederní, hrudní i krční a je také efektivní léčbou skoliózy v každém věku. Pomocí této metody uvolňujeme i problémy s velkými klouby, což jsou klouby kyčelní, kolenní a ramenní. Díky SM systému ovlivňujeme také klouby nohy i klenbu nožní. Protahujeme zkrácené svaly, ochablé zpevňujeme. Osvojíme si rovněž správné držení těla, rovnováhy a správný nácvik chůze. Toto cvičení je i účinnou prevencí přetížení páteře při sportu. /Např. přetěžování ve fitcentrech/.

Toto cvičení je vhodné i pro lidi na vozíku.

Cvičíme bosí, používáme podložky vestoje, vsedě na židličkách, vkleče, cvičí se s hůlkami.

SM je zkratka Stabilizace a Mobilizace páteře. Jedná se o tzv. spirální stabilizaci páteře, protože spirální svalové řetězce mají shodný směr svalových vláken jako vazivová vlákna v meziobratlovém disku v ploténce. Pomocí tohoto cvičení aktivujeme šikmé břišní svaly za současného protažení páteře směrem vzhůru. Tím odlehčujeme především meziobratlové ploténky a klouby. Meziobratlová ploténka je v podstatě část těla stejně jako svaly, kosti, vnitřní orgány a pro svoji správnou funkci potřebuje výživu díky dostatečnému přívodu krve, tzn. kyslíku, vitamínů a minerálů. Stlačená ploténka toto nemůže plnit z důvodu nesprávného držení těla při chůzi, dlouhého sezení u počítače, při nadměrném používání mobilů, a z důvodu nedostatku pohybu vůbec.
/Již v raném věku děti - kyfóza horní části páteře/.

Tato metoda vznikla díky českému lékaři MUDr. Smíškovi a opírá se o 30 let postupného vývoje a klinických zkušeností s pacienty. V posledních letech se toto cvičení dostává do podvědomí lidí a stává se pravidelným programem v řadě tělocvičen. V Německu a několika západních zemích je již SM systém podporován a proplácen zdravotními pojišťovnami, u nás se toto bohužel nepodařilo prosadit.

K samotnému cvičení:

Cvičíme s elastickým lanem. Důvodem je, že elastické lano umožňuje rozsáhlý pohyb končetin proti malé, postupně rostoucí síle. Začátečníci začínají základním cvičením s lanem menšího odporu, pokročilí přidávají náročnější cviky a lano s větším odporem.

Pro správný nácvik a pochopení metody vůbec jsme pro začátečníky zvolili 8 hodinových lekcí. Hodina je zakončena vždy strečinkem.


Hatha jóga

Je specifický systém jógy, jehož hlavní součástí jsou ásany (pozice těla), pránájáma (ovládání dechu) a meditace (zklidnění mysli). Tento systém jógy, znám pod názvem Rádža jóga ("Královská jóga" pevné vůle a sebekázně), založili náthovští jogíni Matsjendra Nátha a jeho učedník Górákša Nátha z 10. až 11. století a rozpracoval další náthovský jogín Swátmáráma Jógi z 15. až 16. století ve svém spise "Hatha Jóga Pradipika".

Cílem Hatha jógy je očista těla a ducha podle těch samých principů, které popisuje Pataňdžali ve svých Jóga sútrách. Na Západě je Hatha jóga často spojována s filosofií jógy, jejíž podstatou je obnovení spojení individuálního Já (átman) s universálním Bytím (paramátman), které vede k osvícení. Hlavním důvodem k praktikování Hatha jógy na Západě je zlepšení mentálního a fyzického zdraví.