Laserová terapie

Rehabilitace

Při laserové terapii se využívá charakteristických vlastností laserového paprsku. V závislosti na parametrech aplikovaného laseru může docházet v ozářené tkáni k místnímu zvýšení teploty, k biochemickým reakcím na makromolekulární úrovni nebo k urychlení reparačních mechanismů. Je nutné zmínit také jeho výrazný protizánětlivý a analgetický efekt.

Indikace:

  • artrózy a artritické postižení kloubů
  • distorse
  • bursitidy
  • bolesti šlach a svalů
  • vertebrogenní algický syndrom
  • poúrazové stavy
  • periferní parézy
  • neuralgie, neurinitidy

Zpět na seznam relaxačních procedur.